Hiện có 78 cán bộ thuộc 13 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Hoàng Đình Tùng
Điện thoai:0982054556
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
2 Đào Công Tuấn
Điện thoai:0972173356
Email:
Tổ Hóa - Tin Giáo viên
3 Phùng Văn Tỏa
Điện thoai:0985012726
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
4 Nguyễn Thị Minh Tần
Điện thoai:01696965377
Email:tanntm.dl3@nghean.edu.vn
Tổ Toán Giáo viên
5 Trần Kim Tài
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
6 Đào Văn Tài
Điện thoai:01662520042
Email:
Tổ Lý- CN Tổ phó
7 Nguyễn Quốc Sơn
Điện thoai:0978282720
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
8 Đặng Thị Sen
Điện thoai:01689226336
Email:
Tổ Sử - Địa -GDCD Giáo viên
9 Nguyễn Như Quý
Điện thoai:0988975951
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Tổ phó
10 Nguyễn Thị Thu Phương
Điện thoai:01695628733
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
11 Nguyễn Thị Phương
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
12 Nguyễn Công Pháp
Điện thoai:0982869890
Email:
Tổ Lý- CN Giáo viên
13 Nguyễn Thị Hiền Nhung
Điện thoai:01635675417
Email:
Tổ Hành chính Thư viện
14 Nguyễn Quang Nhân
Điện thoai:0984766422
Email:
Tổ Toán Giáo viên
15 Lê Thị Nguyệt
Điện thoai:0982935097
Email:
Tổ Toán Giáo viên
16 Trần Thị Ngọc
Điện thoai:0984214315
Email:
Tổ Hành chính Nhân viên HC
17 Hoàng Thị Ngọc
Điện thoai:0968580598
Email:
Tổ Hành chính Thiết bị
18 Lê Văn Nghiêm
Điện thoai:0976986197
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP PBT Đoàn
19 Nguyễn Thị Ngân
Điện thoai:0963909666
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
20 Nguyễn Thị Thúy Ngà
Điện thoai:0979325534
Email:
Tổ Toán Giáo viên
21 Nguyễn Đình Mỹ
Điện thoai:0986104818
Email:
Tổ Lý- CN Giáo viên
22 Nguyễn Thị Mơ
Điện thoai:0973631062
Email:
Tổ Văn Giáo viên
23 Nguyễn Anh Minh
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
24 Nguyễn Thị Miên
Điện thoai:0978522027
Email:
Tổ Toán Giáo viên
25 Võ Thị Lý
Điện thoai:
Email:
Tổ Sử - Địa -GDCD Giáo viên
26 Vương Thị Huyền Ly
Điện thoai:0987431776
Email:
Tổ Văn Giáo viên
27 Lê Văn Lộc
Điện thoai:0972614777
Email:
Tổ Toán Giáo viên
28 Nguyễn Tất Long
Điện thoai:0915715111
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
29 Nguyễn Sỹ Long
Điện thoai:0975269152
Email:
Tổ Ngoại ngữ Tổ trưởng
30 Phùng Thị Thu Liễu
Điện thoai:0988513898
Email:
Tổ Toán Tổ phó
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây