Hiện có 78 cán bộ thuộc 13 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Nguyễn Thị Minh Tần
Điện thoai:01696965377
Email:tanntm.dl3@nghean.edu.vn
Tổ Toán Giáo viên
2 Trần Kim Tài
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
3 Đào Văn Tài
Điện thoai:01662520042
Email:
Tổ Lý- CN Tổ phó
4 Nguyễn Quốc Sơn
Điện thoai:0978282720
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
5 Đặng Thị Sen
Điện thoai:01689226336
Email:
Tổ Sử - Địa -GDCD Giáo viên
6 Nguyễn Như Quý
Điện thoai:0988975951
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Tổ phó
7 Nguyễn Thị Thu Phương
Điện thoai:01695628733
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
8 Nguyễn Thị Phương
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
9 Nguyễn Công Pháp
Điện thoai:0982869890
Email:
Tổ Lý- CN Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hiền Nhung
Điện thoai:01635675417
Email:
Tổ Hành chính Thư viện
11 Nguyễn Quang Nhân
Điện thoai:0984766422
Email:
Tổ Toán Giáo viên
12 Lê Thị Nguyệt
Điện thoai:0982935097
Email:
Tổ Toán Giáo viên
13 Trần Thị Ngọc
Điện thoai:0984214315
Email:
Tổ Hành chính Nhân viên HC
14 Hoàng Thị Ngọc
Điện thoai:0968580598
Email:
Tổ Hành chính Thiết bị
15 Lê Văn Nghiêm
Điện thoai:0976986197
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP PBT Đoàn
16 Nguyễn Thị Ngân
Điện thoai:0963909666
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
17 Nguyễn Thị Thúy Ngà
Điện thoai:0979325534
Email:
Tổ Toán Giáo viên
18 Nguyễn Đình Mỹ
Điện thoai:0986104818
Email:
Tổ Lý- CN Giáo viên
19 Nguyễn Thị Mơ
Điện thoai:0973631062
Email:
Tổ Văn Giáo viên
20 Nguyễn Anh Minh
Điện thoai:
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
21 Nguyễn Thị Miên
Điện thoai:0978522027
Email:
Tổ Toán Giáo viên
22 Võ Thị Lý
Điện thoai:
Email:
Tổ Sử - Địa -GDCD Giáo viên
23 Vương Thị Huyền Ly
Điện thoai:0987431776
Email:
Tổ Văn Giáo viên
24 Lê Văn Lộc
Điện thoai:0972614777
Email:
Tổ Toán Giáo viên
25 Nguyễn Tất Long
Điện thoai:0915715111
Email:
Tổ Ngoại ngữ Giáo viên
26 Nguyễn Sỹ Long
Điện thoai:0975269152
Email:
Tổ Ngoại ngữ Tổ trưởng
27 Phùng Thị Thu Liễu
Điện thoai:0988513898
Email:
Tổ Toán Tổ phó
28 Nguyễn Đình Lâm
Điện thoai:0915229069
Email:
Tổ Sinh- Thể - QP Giáo viên
29 Nguyễn Thị Minh Lan
Điện thoai:
Email:
Tổ Hành chính Tổ trưởng
30 Nguyễn Thị Lam
Điện thoai:
Email:
Tổ Sử - Địa -GDCD Giáo viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây